Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

COVID-19

Powrót do szkół od 1 września 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami MEN sytuacja wygląda następująco:
W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września rozpocznie się nauka w szkołach. Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa (podane w załączeniu). Wytyczne mówią  jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia. – Jeżeli na danym terytorium doszłoby do wielu zakażeń, to dyrektor szkoły, wraz z pozytywną opinią powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub ograniczyć funkcjonowanie placówki.
W takiej sytuacji zgodnie ze słowami Ministra Edukacji Narodowej część dzieci będzie mogła uczestniczyć w tradycyjnej formie, a część przejdzie na nauczanie zdalne. Jeśli ryzyko będzie większe, to będzie możliwość przejścia na całkowite nauczanie zdalne.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ HARMONIA W WARUNKACH PANDEMII SARS CoV – 2, zatwierdzone na radzie pedagogicznej w dniu 25.08.2020 r

'