Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

8 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty decyzją Premiera RP został przesunięty w czasie i wg nowego harmonogramu MEN odbędzie się 16-18 czerwca 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu:

https://www.oke.poznan.pl/

'