Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Egzamin ósmoklasisty

Poza zwykłymi godzinami języka polskiego, angielskiego i matematyki, prowadzone są 2 godziny tygodniowo zajęć przygotowawczych dodatkowo, które są typowo przeznaczone do przygotowania uczniów do napisania egzaminu.

Język polski

Przez cały rok pracujemy nad realizacją podstawy programowej, chociaż metodami Montessori i na pewno z naciskiem na zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów i rozwijanie kreatywności. W sali uczniowie mają dostęp do segregatora, w którym znajdują się arkusze z wszystkich próbnych i zeszłorocznych egzaminów ósmoklasisty oraz dodatkowych materiałów z repetytoriów. Uczniowie mogą je kopiować, wypełniać i oddawać do sprawdzenia albo częściowo sprawdzić samodzielnie (znajdą też odpowiedzi w segregatorze). Ponadto mają dostęp do tematów prac pisemnych, które mogłyby się pojawić na egzaminie, także mogą z nich skorzystać i pisać. Niektóre tematy zadawane są przez nauczyciela i napisanie pracy jest obowiązkowe, reszta – dla chętnych. Podczas omawiania lektur czy zagadnień językowych zawsze zwracamy uwagę na to, co mogłoby się z tego tematu pojawić na egzaminie.

Język angielski

Ćwiczymy na podstawie różnych arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Zadania pochodzą również z banku zadań otwartych, na których omawiamy zagadnienia gramatyczne i leksykalne także, żeby uczniowie mieli już umysł nastawiony na to, czego się można spodziewać na egzaminie i co z czym się łączy.
Dodatkowo mają również zadany projekt do zrobienia na podstawie danych z internetu, do każdego określonego tematu, który omawialiśmy wcześniej na lekcji.

Matematyka

Zajęcia przygotowawcze z tego przedmiotu prowadzi pani Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego, która jest matematykiem.
Przygotowania obejmują liczenie zadań ze wszystkich działów będących w podstawie programowej dla szkół podstawowych.

'