Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Informacje dotyczące klasy IV

Zapraszamy nowych uczniów do klasy IV o profilu językowo – informatycznym.

Oferujemy :

  •  Bezpieczną edukację w przyjaznej atmosferze bez przemocy
  • Język angielski 5 godzin tygodniowo
  • Język hiszpański 2 godziny tygodniowo
  • Zajęcia informatyczne rozszerzone o kurs podstaw robotyki i programowania w języku Pascal i Scratch
  • Lekcje prowadzone metodą projektów i doświadczeń przy użyciu pedagogiki Montessori
  • Każdemu uczniowi oferujemy gruntowną edukację matematyczno – informatyczną będącą podstawą do dalszej nauki w naszym gimnazjum

 

Plan nauczania dla II etapu edukacji klasy IV-VI (pdf)


'