Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

18 października 2018

Instrukcja logowania do Librusa

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi logowania, zamieszczamy krótką instrukcję.

Do bezpłatnej, ale pełnej wersji Librusa należy zalogować się poprzez stronę Librus Rodzina: 

https://portal.librus.pl/rodzina 

i kliknięcie u góry strony w fioletowe okno Librus Synergia -> Zaloguj

 

'