Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Klasa językowo-informatyczna

Klasa o profilu językowo–informatycznym

W roku szkolnym 2017/2018 ruszamy z siódmą klasą o profilu językowo-informatycznym, w której nasi uczniowie będą mieli codzienny kontakt z językiem angielskim, z drugim językiem obcym (do wyboru) oraz z informatyką i robotyką.
Informatyka i robotyka to codzienny kontakt z komputerem i innymi urządzeniami komputerowymi (iPady, pendrive’y itp.), poznawanie obsługi i budowy komputera, a także podstawy programowania. Zajęcia z programowanie nie polegają oczywiście na wpajaniu dzieciom języków programowania, znaczników i zasad ich stosowania, ponieważ to mogłoby przerosnąć ich możliwości. Początkowo programowanie i robotyka to praca z konstruowaniem prostych robotów z Lego Education oraz ich programowanie, aby następnie powoli i stopniowo przechodzić do trudniejszych zagadnień.
Profilowana klasa w szkole podstawowej?
Uczniowie szkoły podstawowej łatwo przyswajają nową wiedzę. Z wiekiem jest to coraz trudniejsze, dlatego od najmłodszych lat warto uczyć dzieci tego, co przyda im się w życiu. W późniejszych latach, kiedy większość uczniów dopiero poznaje podstawy informatyki, dzieci z klasy profilowanej są o krok dalej – rozumieją już dużo więcej i sprawnie poruszają się w środowisku komputerowym.

Dlaczego języki i informatyka?

Umiejętności technologiczne pomagają nam w życiu i urozmaicają je, a ciągły rozwój technologiczny wymaga od nas aktualnej wiedzy informatycznej. Umiejętność pracy z komputerem można dziś porównać do umiejętności pisania – jest konieczna. Coraz częściej jesteśmy obywatelami świata, dlatego język angielski to dziś podstawa w porozumiewaniu się. Języki obce poszerzają horyzonty, również w późniejszej edukacji i karierze.

Co charakteryzuje naszą klasę?

  • W godzinach przedpołudniowych realizujemy podstawę programową MEN wraz z informatyką, robotyką, językiem angielskim i drugim językiem obcym, w godzinach zajęć świetlicowych proponujemy za dodatkową opłatą przedmioty fakultatywne do wyboru: trzeci język obcy, szachy, taniec nowoczesny, gra na pianinie lub gitarze, aikido, zajęcia ze śpiewu.
  • Uczniowie codziennie mają kontakt z językiem angielskim oraz w wybrane dni z innymi językami obcymi; oferujemy języki do wyboru: francuski, japoński, chiński, niemiecki, hiszpański, rosyjski.
  • Po ukończeniu klasy ósmej oferujemy przejście do naszego publicznego liceum ogólnokształcącego z aż czterema przedmiotami rozszerzonymi do wyboru: językiem polskim, hiszpańskim, informatyką i geografią.

Odpłatność

Wpisowe jednorazowo 500 zł, czesne 650 zł.

 

4-6 montessori

'