Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

12 kwietnia 2018

Kurs Montessori 0-3

Zapraszamy na jedyny w tym roku, intensywny kurs propedeutyczny doskonalący

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3)

Miejsce: Poznań, ul. Strzałkowskiego 5/7 (szkoła Harmonia)
Liczba godzin kursu: 52
Liczba uczestników: 25

Cel:
– zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori,
– pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym w klasach 0-3 szkoły podstawowej,
– przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej,
– ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.

Adresaci:
– nauczyciele szkół podstawowych (klasy 0-3),
– dyrektorzy placówek,
– metodycy,
– doradcy zawodowi,
– studenci pedagogiki,
– rodzice,
– wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką montessoriańską.

Koszt 1.200 zł

Wpłata na konto do 20 lipca 2018, tytuł przelewu: Kurs Montessori, imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia można wysłać mailem na adres: katarzyna.kelma@wci.pl, w odpowiedzi otrzymają Państwo wszystkie przydatne informacje.

 

Comments

comments

'