Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

11 czerwca 2018

Kurs Montessori kl. 0-3

Koniec zapisów na kurs

 

Czekamy na dane osób, które zostały wpisane na listę kursantów. Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko uczestnika.
  2. Datę i miejsce urodzenia (dane niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu).
  3. Telefon kontaktowy i adres korespondencyjny (w przypadku, gdy nie będą mogli Państwo odebrać dyplomu osobiście).
  4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO – link do pobrania,  (jej skan lub wyraźną fotografię).
  5. Potwierdzenie wpłaty.

Dane należy wysłać na adres kursy@wci.pl

Osoby, które do 27 lipca nie dokonają pełnego zgłoszenia, zostaną wykreślone z listy kursantów, a w ich miejsce wejdą osoby z listy rezerwowej.

 


Zapraszamy na jedyny w tym roku, intensywny kurs propedeutyczny doskonalący

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3)

Miejsce: Poznań, ul. Strzałkowskiego 5/7 (szkoła Harmonia)
Liczba godzin kursu: 52
Liczba uczestników: 25

Cel:
– zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori,
– pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym w klasach 0-3 szkoły podstawowej,
– przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej,
– ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.

Adresaci:
– nauczyciele szkół podstawowych (klasy 0-3),
– dyrektorzy placówek,
– metodycy,
– doradcy zawodowi,
– studenci pedagogiki,
– rodzice,
– wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką montessoriańską.

 

Koszt

Odpłatność za kurs 1200 zł na konto (może być w ratach) do końca lipca. Koszt kursu nie obejmuje noclegu i wyżywienia.

Przelew: Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”, ul. Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, nr konta: 07 1610 1133 2003 0140 5499 0001  tytułem: Kurs Montessori + imię i nazwisko uczestnika

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na kurs wyłącznie drogą mailową na adres: kursy@wci.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko uczestnika.
  2. Datę i miejsce urodzenia (dane niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu).
  3. Telefon kontaktowy i adres korespondencyjny (w przypadku, gdy nie będą mogli Państwo odebrać dyplomu osobiście).
  4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO,  (jej skan lub wyraźną fotografię).
  5. Potwierdzenie wpłaty.

 

Comments

comments

'