Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

15 maja 2019

Kurs Montessori III (kl. 4-6)

Zapraszamy na sierpniowy kurs pedagogiki Montessori wszystkich zainteresowanych: rodziców, studentów, pedagogów, nauczycieli i metodyków z całego kraju. Celem kursu jest wprowadzenie w metodykę pracy z materiałami Montessori (edukacja językowa, matematyczna i kosmiczna) oraz przygotowanie do pracy nauczyciela-wychowawcy na poziomie III w systemie Montessori. 

Termin: 19-24 sierpnia 2019 r

Miejsce: „Harmonia” Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Poznaniu, ul. Strzałkowskiego 5/7 (okolice Rynku Jeżyckiego), parking na terenie szkoły.

Kurs dedykujemy:

 • Nauczycielom klas 4-6 pracującym w oparciu o metodę Montessori
 • Rodzicom (zwłaszcza dzieci korzystających z edukacji domowej)
 • Studentom pedagogiki i innych kierunków nauczycielskich
 • Dyrektorom szkół
 • Metodykom
 • Zainteresowanym z całego kraju.

 


Edukacja językowa (20 h)

Instruktaże 1 (gramatyka):

części mowy (od przysłówka),  odmiana czasownika przez osoby,  odmiana rzeczownika przez przypadki,  stopniowanie przymiotników,  symbole części mowy

Instruktaże 2 (rozwijanie języka):

rozbiór zdania,  tablica gwiazda,  interpunkcja,  rodziny wyrazów, rymy, antonimy, homonimy, tworzenie wierszy,  materiał dodatkowy – rozpoznawanie części mowy

 

Edukacja matematyczna (25h na+ 5h)

Instruktaże 1 (zbiór liczb naturalnych i całkowitych –  algorytmy działań, prawa działań, własności, podzielność, potęgi)

szachownica, laboratorium, leżące liczydła, zabawa w bank, gabinet kolorowych liczb, plastikowa tablica Pitagorasa, złoty materiał, tablica perforowana, pudełko kwadratów i sześcianów, dwupoziomowy i trójpoziomowy sześcian, podzielność liczb, wielokrotności liczb, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności, arkusze kalkulacyjne

Instruktaże 2 (liczby wymierna – rodzaje, działania)

Metalowe matryce (koło, 2 x kwadrat, trójkąt), pudełko do ułamków, tablica ułamków dziesiętnych, tablica do mnożenia ułamków dziesiętnych

Instruktaże 3 (figury płaskie – klasyfikacja, własności, obwody, pola)

Geometryczne patyki, żółte pudełko do nauki o powierzchni, matryce do twierdzenia Pitagorasa

 

Edukacja kosmiczna (10h)

Instruktaże 1 Ziemia we Wszechświecie – wyobrażenia o wielkościach i proporcjach, życie na Ziemi – budowy i cykle rozwojowe kręgowców i bezkręgowców, linia ewolucji życia

Instruktaże 2 Człowiek – rozwój człowieczeństwa – pochodzenie, podstawowe potrzeby człowieka, ich realizacja, linia wynalazków, jak dawniej liczono,  chronologia – jednostki czasu, narzędzia do mierzenia czasu, fazy księżyca, ruch obiegowy i obrotowy, obliczenia kalendarzowe.

 

Zajęcia w wymiarze 60 h odbędą się od 19 sierpnia do 24 sierpnia po 10 h dziennie

 

Koszt

2500 zł płatne na konto do końca lipca, natomiast przy wpłacie jednorazowej do końca czerwca tylko 2000 zł.

Koszt kursu nie obejmuje noclegu i wyżywienia uczestników.

Przelew: Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”, ul. Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, nr konta: 07 1610 1133 2003 0140 5499 0001  tytułem: Kurs Montessori + imię i nazwisko uczestnika (nie firma)

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na kurs wyłącznie drogą mailową:  kurs@wci.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko uczestnika.
 2. Datę i miejsce urodzenia (dane niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu).
 3. Telefon kontaktowy i adres korespondencyjny (w przypadku, gdy nie będą mogli Państwo odebrać dyplomu osobiście).
 4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych (jej skan lub wyraźną fotografię) oryginał zgody należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. Potwierdzenie wpłaty.

 

 

Comments

comments

'