Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Kursy Montessori

Szkoła Harmonia w okresie wakacji prowadzi kurs pedagogiki montessoriańskiej z pomocą oryginalnych przyborów naukowych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy na kurs pedagogiki Montessori wszystkich zainteresowanych: rodziców, studentów, pedagogów, nauczycieli i metodyków z całego kraju. Celem kursu jest wprowadzenie w metodykę pracy z materiałami Montessori (edukacja językowa, matematyczna i kosmiczna) oraz przygotowanie do pracy nauczyciela-wychowawcy.

Kurs dedykujemy:

 • Nauczycielom klas 4-6 pracującym w oparciu o metodę Montessori
 • Rodzicom (zwłaszcza dzieci korzystających z edukacji domowej)
 • Studentom pedagogiki i innych kierunków nauczycielskich
 • Dyrektorom szkół
 • Metodykom
 • Zainteresowanym z całego kraju.

 

Termin: 19-24 sierpnia 2019 r

Miejsce: „Harmonia” Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori w Poznaniu, ul. Strzałkowskiego 5/7 (okolice Rynku Jeżyckiego)

Zajęcia w wymiarze 60 h odbędą się od 19 sierpnia do 24 sierpnia po 10 h dziennie

 

Koszt

2500 zł płatne na konto do końca lipca, natomiast przy wpłacie jednorazowej do końca czerwca tylko 2000 zł.

Koszt kursu nie obejmuje noclegu i wyżywienia uczestników.

Przelew: Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”, ul. Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań, nr konta: 07 1610 1133 2003 0140 5499 0001  tytułem: Kurs Montessori + imię i nazwisko uczestnika (nie firma)

Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy na kurs wyłącznie drogą mailową:  kurs@wci.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko uczestnika.
 2. Datę i miejsce urodzenia (dane niezbędne do przeprowadzania rekrutacji oraz wystawienia dyplomu).
 3. Telefon kontaktowy i adres korespondencyjny (w przypadku, gdy nie będą mogli Państwo odebrać dyplomu osobiście).
 4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (jej skan lub wyraźną fotografię) oryginał zgody należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 5. Potwierdzenie wpłaty.

 

'