Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

2016 remont Harmonia Montessori Poznań

'