Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

2016 remont Montessori szkoła Harmonia

'