Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

remont 2016 Harmonia Montessori Poznan

'