Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Co nas wyróżnia?

W pracy naszej szkoły opieramy się na przekonaniu o wielkiej potrzebie każdego dziecka, by uczyć się poprzez aktywne działanie.

Uczenie się i wychowanie stanowią tu nierozerwalną całość. Jesteśmy przekonani, że dzieci, które kochają się uczyć (dopóki dorośli nie przekonają ich, że jest inaczej) nie zaprzepaszczą w naszej szkole tej naturalnej skłonności, mając możliwość rozwijania się zgodnie z własnymi zdolnościami i predyspozycjami, w poszanowaniu indywidualnego tempa pracy każdego z nich.

Pragniemy dać naszym wychowankom szansę optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego w naturalnym – zróżnicowanym wiekowo środowisku.

Podstawą naszego działania będzie szacunek dla każdego dziecka oraz równowaga między zaufaniem w jego siły rozwojowe, a wiedzą nauczyciela.

W porównaniu z tradycyjnym nauczaniem:

  • Dostrzegamy indywidualność każdego dziecka, dlatego pracę z dzieckiem rozpoczynamy od rozpoznania jego potrzeb rozwojowych, zgodnie z którymi prowadzić będziemy proces dydaktyczny i wychowawczy. Odrzucamy więc tradycyjny podział na grupy wiekowe, który realizuje taki sam dla wszystkich program.
  • Nasze nauczanie koncentruje się na dziecku i jego indywidualności, dlatego ucząc, pragniemy przede wszystkim rozbudzić ciekawość poznawczą wychowanka. Odrzucamy więc stopnie, kary i nagrody jako sposób motywowania ucznia do nauki.
  • Tworzymy grupy mieszane wiekowo, by dzieci obserwując pracę kolegów, uczyły się od siebie nawzajem. Zamiast rywalizacji proponujemy współpracę.
  • Zgodnie z pedagogiką Montessori nasi wychowankowie uczą się we własnym tempie, sami decydując, kiedy zakończyć pracę lub w jakim stopniu poznać dane zagadnienie. Nie jest więc dla nas najważniejsze czy dziecko w zaplanowanym przez dorosłego czasie przyswoiło sobie określoną porcję wiedzy.
  • Dla naszych uczniów praktyczne działanie jest początkiem procesu uczenia, a nie, jak najczęściej zdarza się w nauczaniu tradycyjnym, zadaniem domowym.
  • Sala lekcyjna w naszej szkole to przede wszystkim źródło materiałów służących procesowi poznawczemu, dlatego nie ograniczamy miejsca pracy uczniów do ławek szkolnych. U nas dzieci mogą się uczyć i w ławce, i na dywanie –mogą też pracować w grupie lub samodzielnie.
  • Podstawą naszego programu nauczania jest łączenie rzeczywistości z abstrakcją, dlatego wielką wagę przywiązujemy do pomocy naukowych zaprojektowanych tak, by pobudzały myślenie pojęciowe. Pragniemy uniknąć uczenia abstrakcyjnych pojęć w żaden sposób niezwiązanych z doświadczeniem życiowym ucznia.
  • W naszej szkole także są sprawdziany i testy, które stanowią ważny etap trójstopniowej lekcji w obrębie każdego przedmiotu. Jeżeli jednak w tradycyjnej szkole rolą sprawdzianów jest ocenianie, a stopień pełni funkcję motywującą, to w szkołach Montessori sprawdzanie wiadomości służy utrwaleniu wiedzy w celu osiągnięcia wyższych kompetencji.'