Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Kadra

Chcemy, aby w Naszej Szkole dzieci były dobrze wyedukowane, ale równie ważne jest dla nas to, aby były po prostu szczęśliwe. Dlatego dbamy, aby Szkołę tworzyli ludzie, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, a przede wszystkim, aby kochali dzieci.

Rolą nauczycieli jest stwarzanie odpowiednich warunków do wzrastania. Nauczyciel jest przede wszystkim obserwatorem, reżyserem, który układa plan pracy, przystosowuje materiały pod dziecko, następnie obserwuje z boku i udziela wskazówek. Nauczyciel jest przewodnikiem w poznawaniu życia we wszystkich jego aspektach, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach. W tradycyjnych szkołach podstawowych model ten wygląda zupełnie odwrotnie.

Maria Montessori określa nauczyciela jako „pomocnika dziecka” w jego uczeniu się, gdyż tylko schodząc na drugi plan, daje on możliwość wyzwolenia się dziecięcej energii. Wychowawca powinien być pośrednikiem miedzy materiałem dydaktycznym, a dzieckiem, zrezygnować z funkcji wykładowcy, a przyjąć rolę pomocnika i obserwatora. W trakcie pracy z pomocami rozwojowymi powinien mówić jak najmniej, bo to nie jego wyjaśnienia są istotne, lecz dziecięca ciekawość i dociekliwość. Dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które już zajęło się konkretną pracą, nie powinien przeszkadzać. Ten czas może przeznaczyć na wnikliwą obserwację i zanotowania postępów dziecka w nauce w tzw. „dzienniczku osiągnięć”.


Nasi nauczyciele

 

 


dr n. med. Emilia Grzęda  uczy biologii klasy 6 i 7, jest długoletnim nauczycielem akademickim, neurobiologiem, propagatorką nauki, trenerką z przygotowaniem i doświadczeniem dydaktycznym. Odkrywa świat na nowo dzięki Zuzi i Bartkowi, oraz dzieciom i młodzieży z którymi spotyka się na swoich zajęciach. Efektem wieloletniej pracy na Uniwersytecie Medycznym jest współautorstwo 12 prac własnych i 25 doniesień zjazdowych, oraz współtłumaczenie książki pt. „Farmakologia ogólna i kliniczna” B.G. Katzung. Od wielu lat realizuje swoją pasję na autorskich zajęciach z dziećmi i młodzieżą wprowadzając w życie szeroko rozumiany „edutainment”. Pasjonatka skutecznego uczenia się przez doświadczenie i zabawę, współpracująca od wielu lat z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stworzyła Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ w Suchym Lesie, jest to miejsce wspierające wszechstronny rozwój, w którym dzieci bawiąc się i tworząc zyskają niezbędne w życiu umiejętności oraz wiedzę.


Beata Polak muzyka

Beata Polak uczy w naszej szkole muzyki w klasach 4-6 i 7. Jest nauczycielem dyplomowanym Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Pani Beata jest perkusistką mającą na swoim koncie współpracę z takimi wykonawcami jak: Armia, 2Tm2,3 , Maryla Rodowicz, Sweet Noise, Houk, Tomasz Budzyński Solo, Wolf Spider, Mateusz Pospieszalski, Syndicate, Arka Noego, dziewczęcy chór Skowronki, Teatr Animacji. Endorser światowych firm perkusyjnych: Paiste, Pearl, Promark, Remo. Pani Beata była wielokrotnie zapraszana do prowadzenia warsztatów rytmiczno – perkusyjnych.


dr Beata Powała uczy chemii. Jest nauczycielem chemii z wykształcenia i zamiłowania. Pani Beata ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z tytułem magistra chemii z przygotowaniem pedagogicznym. W maju 2013 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie również na Wydziale Chemii UAM, gdzie swoją pracę badawczą wykonywała w Zakładzie Chemii Metaloorganicznej. Wyniki badań uzyskane w wyniku pracy doktorskiej stanowią przedmiot 6 publikacji w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Pani Beata jest współautorem zgłoszenia patentowego, pt.”Sposób wiązania metali ciężkich w roztworach amoniakalnych”. Ukończyła również propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori.


S.W.

Stanisław Wróblewski – uczy etyki w 7 klasie. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UAM, w ramach których zajmował się antropologią filozoficzną i suicydologią. Od siedmiu lat uczy etyki. Posiadacz stopnia I DAN judo (ale to już zupełnie inna historia…).


Maurycy Kustra

dr Maurycy Kustra – nauczyciel historii w szkole Montessori. Absolwent archeologii i historii UAM w Poznaniu. Magister historii ze specjalnością turystyka historyczna i animacja historii. Doktorat uzyskany z archeologii z rozplanowania i rozwoju przestrzennego najstarszych miast Wielkopolski. Autor dwóch monografii – poświęconych Pobiedziskom i Bukowi. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki oraz kurs Montessori dla klas 4-6.


aurelia

Aurelia Rosińska uczy języka hiszpańskiego. Pani Aurelia ukończyła studia wyższe oraz doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych UAM. Jest lektorką j. hiszpańskiego z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, po licznych pobytach w Meksyku i Hiszpanii. Pani Aurelia jest absolwentką Kursu Español Directo- nauczanie języka hiszpańskiego metodą bezpośrednią.


AdaW

Adrianna Wołczańska uczy matematyki w grupie 4-6. Pani Adrianna ukończyla studia licencjackie i magisterskie na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku matematyka finansowa i aktuarialna.


Małgorzata Sadowska uczy muzyki oraz gry na pianinie. Pani Małgorzata jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu (klasa fortepianu) oraz Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (Edukacja muzyczna – szkolna; Prowadzenie zespołów muzycznych). Jest nauczycielem rytmiki w żłobkach i przedszkolach, a także muzyki w szkole podstawowej. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego.


Paulina joga

Paulina Maliszewska prowadzi zajęcia z jogi. Pani Paulina z jogą związana jest od 12 lat, kiedy to sama jeszcze jako dziecko zaczęła swoją przygodę. Aktualnie studentka ostatniego roku kognitywistyki oraz certyfikowany instruktor jogi. Doświadczenie zdobyła prowadząc zajęcia jogi dla dzieci w studiu jogi Joga Wita, szkole oraz przedszkolu. Prowadziła również zajęcia dla dzieci i dorosłych na większych eventach np. w ramach Poznańskiego Tygodnia Rodziny.


Julia

Julia Dubiecka uczy języka francuskiego, angielskiego i rosyjskiego. Będąc muzykiem z natury, zawsze fascynowały ją otaczające dźwięki, języki, akcenty i ciekawe gwary, dlatego też języki obce zostały pasją  życia pani Julii. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki oraz filologii angielskiej na Akademii Pedagogicznej miasta Chmielnickiego na Ukrainie, uzyskała również dyplom DELF z języka francuskiego. Pani Julia jest rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego i ukraińskiego. Od ponad 6 lat jestem nauczycielem języka angielskiego, ponadto miała możliwość sprawdzenia się w roli tłumacza i metodysty wydziału Filologii Języków Obcych. Rok temu pani Julia zaczęła swój szlak zawodowy na terenie ojczyzny etnicznej – Polski. W ciągłym poszukiwaniu czegoś nowego odnalazła odbicie swoich pomysłów w nauczaniu dzieci wg metodyki Marii Montessori. Codzienna praca z dziećmi dostarcza pani Julii wiele radości oraz obliguje do ciągłego doskonalenia zawodowego. Za swój główny cel uważa wdrażanie takiego trybu nauki, w którym dzieci uczą się z przyjemnością i zachowują chęć do nowych odkryć.


MarekS_szachy

Marek Simon prowadzi zajęcia szachowe. Pan Marek ukończył kurs instruktorski w dyscyplinie szachy, jest licencjonowanym sędzią szachowym, ma pierwszą kategorię szachową oraz międzynarodowy ranking FIDE 1837 (stan na 1.08.2017 r.). Pan Marek posiada czteroletnie doświadczenie nauki gry w szachy w przedszkolu Montessori oraz ukończył studia licencjackie na kierunku filologia angielska, specjalizacja nauczycielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od trzynastego roku życia regularnie uczestniczył w rozgrywkach juniorskich biorąc udział m.in. w takich zawodach jak III liga juniorów, Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów czy Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów. Poza pracą instruktorską, Pan Marek reprezentuje trzecioligowy klub LKS „Piast” Śrem i nadal można go spotkać przy szachownicy podczas różnych turniejów w Polsce i za granicą.


AniaKarpi

Anna Karpińska prowadzi zajęcia Montessori w klasach 0-3. Pani Anna ukończyła studia podyplomowe Nauczanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła wiele kursów, m.in. Ocenianie kształtujące, Motywowanie uczniów do nauki, Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Wielkie Lekcje Montessori: wiek 6-12 lat, Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole, Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy, kurs pedagogiki Montessori dla wieku 0-3 lat „Pomagać życiu” oraz kurs propedeutyczny pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji w szkole podstawowej, Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, część I i II, Myślenie wizualne – nauczyciel i uczeń rysują. Panią Annę fascynują alternatywne metody nauczania oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. W wolnym czasie bardzo lubi tworzyć pomoce edukacyjne, których jest coraz więcej na półkach w mojej sali, z którymi dzieci chętnie pracują. W swojej praktyce stara się indywidualnie dobierać metody i techniki pracy, aby przynosiły jak najlepsze rezultaty dla danego dziecka. Pani Ania każdą trudność traktuje jak wyzwanie do doskonalenia siebie oraz zdobywania nowych umiejętności.


Ada Wrzask

Adriana Wrzask prowadzi zajęcia w ramach pracy własnej z materiałami Montessori. Pani Adriana, ukończyła studia z zakresu Resocjalizacji, Pracy Socjalnej, Socjoterapii i Promocji zdrowia, jest absolwentką Wychowania przedszkolnego i Edukacji wczesnoszkolnej. Odbyła cykl szkoleń z zakresu Pedagogiki Marii Montessori, szkolenie z zakresu pedagogiki zabawy, uczestniczyła w wielu warsztatach m.in. „Metody terapeutyczne wykorzystywane w nauce czytania” oraz „Umiejętności, komunikacja i style uczenia się”. Pracowała w szkole demokratycznej, a także w przedszkolu Montessori. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W Harmonii jest nienachalnym towarzyszem przygód edukacyjnych najmłodszych – grupa 0-3. Świadoma tego, że dzieci pięknie się od siebie różnią, a dzieciństwo przydarza się im tylko raz, kolekcjonuje chwile. Daje uczniom przestrzeń aby sprawdzać i sprawdzać się. Jest obserwatorem krajobrazów dziecięcej wyobraźni, autorem opowieści, w której kreatywność i dobra zabawa stają się synonimem nauki. Pedagog niebędący więźniem własnych przekonań.


fizyka Piotr

Piotr Pustkowiak uczy fizyki w klasie 7. Pan Piotr posiada dyplom magistra fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu matematyki.

 


Agnieszka Antowska foto

Agnieszka Antowska uczy języka polskiego klasy 4-6. Pani Agnieszka jest wychowawcą montessoriańskim z kilkuletnim stażem szkolnym i przedszkolnym. Z wykształcenia filolog polski (UAM w Poznaniu) ze specjalizacjami nauczycielska i komparatystyczna oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca przedszkolny  (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). Swoją ścieżkę montessoriańską rozpoczęła już na studiach, gdzie napisała pracę magisterską na temat inteligencji emocjonalnej uczniów w szkołach podstawowych. Następnie ukończyła kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzyła na kursach o pedagogice Marii Montessori w klasach 0-3 oraz 4-6 zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi.


IwonaSzyszka

Iwona Szyszka uczy klasę 0-3, jest nauczycielem kontraktowym, magistrem Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Pani Iwona jest Certyfikowanym Animatorem oraz Koordynatorem Działu Animacji w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddz. w Poznaniu. Jej pasją jest pedagogika zabawy, która zmienia rzeczywistość edukacyjną oraz animacja czasu wolnego. W Stowarzyszeniu KLANZA prowadzi zajęcia dla grup w wieku 0-100. W zakresie edukacji montessoriańskiej ukończyła: Propedeutyczny Kurs Pedagogiki M. Montessori w zakresie Edukacji Wieku Dziecięcego, Wielkie Lekcje Montessori: wiek 6-12. Kontynuuje naukę na rocznym Dyplomowym Kursie Pedagogiki M. Montessori w zakresie Edukacji Wieku Dziecięcego w PSM w Łodzi. Ponadto, nieustannie poszukując inspiracji ukończyła kursy: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Koncepcja Planu Daltońskiego, Odimienna Metoda Nauki Czytania wg dr Ireny Majchrzak, Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej, Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, Wykorzystanie Metaforycznych Kart Skojarzeniowych Moritz Egetmeyer (Metaphorical Associative Cards), Na skrzydłach książek, Biblioterapia, Twórczy umysł-rozwiązywanie problemów, Komunikacja interpersonalna, Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Dziecko trudne, Twórcze spotkania z rodzicami, Myślenie projektowe – działaj efektywnie, Gadżetowanie, Flipowanie, Śmiechoterapia, Wykorzystanie Bum Bum Rurek, Uczymy się bawiąc… Oprócz tego ukończyła wiele szkoleń tanecznych, muzycznych oraz plastycznych. Stała potrzeba samorozwoju popycha ją do szukania nowych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych. O pracy z dziećmi mówi: „To nie praca, to pasja”.


Adam

Adam Świtoń prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej oraz przeprowadza badania wad postawy, a także prowadzi zajęcia indywidualne z uczniami. Pan Adam jest licencjonowanym fizjoterapeutą, praktykował w szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Od dwóch lat wykonuje masaże relaksacyjne i lecznicze.


Aikido

Norbert Rzepecki 1 DAN prowadzi zajęcia aikido w grupach 0-3. Pan Norbert jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej.


AniaBloch

Anna Bloch jest tyflopedagogiem, prowadzi zajęcia dla uczniów mających problemy wzrokowe. Pani Anna jest magistrem filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki, a także kurs pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji w szkole podstawowej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie niewidomymi i słabowidzącymi. Biegle posługuje się pismem Braille’a.


WeronikaW

Weronika Wójkiewicz nauczyciel języka angielskiego klas 0-3 oraz klasy 7 językowo-informatycznej, której jest wychowawcą. Magister pedagogiki – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch specjalnościach – nauczanie języka angielskiego oraz kształcenie artystyczne. Studentka Intercultural Communication w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Posiada Certificate in Advanced English – C1 pierwszy poziom biegłości w skali CEFR. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną zdobywała w Polsce (lektor, tłumacz, korepetytor) oraz Anglii, pracując jako nauczyciel-wychowawca. 
Sukcesy podopiecznych są jej sukcesami – odkrywanie talentów i pasji, wspieranie uczniów w kreatywnych poszukiwaniach oraz budowanie ich wiary we własne możliwości to pedagogiczne priorytety.
Uczestniczka licznych szkoleń związanych z edukacją językową i artystyczną, m.in. ”Sztuka i muzyka jako forma zintegrowanych działań w arteterapii”,  ”Uczę się języka śpiewająco”, Warsztatów Edukacji Międzykulturowej, Warsztatów Muzycznych Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, Blended Learning System. 
Językowiec z artystyczną duszą, miłośniczka muzyki, książek i seriali BBC. 


Anna Meller

Anna Meller jest oligofrenopedagogiem. Pani Anna jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych praktyk w przedszkolu integracyjnym oraz szkołach specjalnych i DPS-ie dla dzieci i młodzieży. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym oraz w szkole podstawowej mając pod opieką m. in. dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stara się rozwijać zainteresowania ucznia oraz dostosowywać materiał do potrzeb i możliwości każdego dziecka.


OlaP

Aleksandra Piernikowska prowadzi zajęcia plastyczne. Pani Aleksandra posiada dyplom ASP z grafiki warsztatowej, uczestniczyła w szkoleniu „Twórcze baśnie” oraz w warsztatach „Świat do góry nogami, czyli jak nie przeszkodzić w twórczości dziecka i jak przypomnieć młodemu człowiekowi o jego bezgraniczności”.


Monika Jeziorna

Monika Jeziorna jest studentką Politechniki Poznańskiej. W każde wakacje, od 2012r. wyjeżdża z uczniami naszych szkół na co najmniej jeden turnus obozu integracyjnego. Od roku 2016 pracuje w świetlicy szkoły Harmonia z klasami IV-VII, co sprawia jej ogromną satysfakcję i radość. Ukończyła kursy uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest aktywnie działającą harcerką stawiającą sobie wciąż nowe i ambitniejsze cele – które z dumą osiąga.Marta Turzyńska jest oligofrenopedagogiem, pochodzi z województwa Lubuskiego i jest nauczycielem kontraktowy z uprawnieniami do nauki przedmiotów: historia, wos, geografia. Pani Marta ukończyła studia podyplomowe geografii dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  podyplomowe studia na Uniwersytecie Zielonogórskim w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagog). Ponadto interesuje ją komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC. Ukończyła kurs Makaton i jest w trakcie zdobywania kolejnych uprawnień.


Justyna Bartoszyńska prowadzi religię. Pani Justyna posiada dyplom UAM magistra teologii; specjalność katechetyczno-pastoralna, ukończyła kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji w szkole podstawowej, została skierowana do nauczania religii przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu.


Paula Jankowska

Paula Jankowska jest nauczycielem języka niemieckiego. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku lingwistyka stosowana, zyskując uprawnienia zarówno do nauczania języka niemieckiego, jak i języka angielskiego. Pani Paula jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana oraz studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jej pasją jest praca z dziećmi, ukończyła kurs „Animatora zabaw dla dzieci”. Pani Paula brała udział w seminariach metodycznych poświęconych nauce języków obcych oraz ukończyła miesięczny kurs „Deutsch als Fremdsprache in Theorie und Praxis” w ramach stypendium DAAD w Niemczech.


Paulina Maciejewska

Paulina Maciejewska prowadzi zajęcia Montessori w klasach 0-3. Pani Paulina ukończyła studia pedagogiczne z zakresu Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę i umiejętności krzewi studiując Edukację elementarną i terapię pedagogiczną. Odbyła również dyplomowy kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Na swoim koncie ma warsztaty, konferencje i seminaria powiązane z tematyką alternatywnych technik i metod nauczania oraz obszaru dotyczącego zaburzeń rozwojowych i niepełnosprawności dzieci. Pani Paulina od zaczątków swojej pedagogicznej przygody pochłonięta jest filozofią Marii Montessori, będąc przy tym towarzyszem w codziennym obserwowaniu i eksplorowaniu przez dzieci świata oraz dostrzegania jego niezwykłości.


Maciej Kostrubiec prowadzi zajęcia z robotyki oraz informatyki. Pan Maciej jest informatykiem, ukończył kurs pedagogiki Montessori w klasach IV-VI.


Małgorzata Gonera prowadzi zajęcia świetlicowe, a już wkrótce również zajęcia muzyczne. Skrzypce od najmłodszych lat były nieodłączną częścią życia pani Małgorzaty. Wieloletnią naukę zwieńczyły studia na Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu i uzyskany tytuł magistra sztuki w specjalności skrzypce. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w dwóch kierunkach: Orkiestrowym pracując w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, i pedagogicznym-ucząc w PPSM I stopnia w Nowym Tomyślu. Współpraca z dziećmi daje pani Małgosi ogromną satysfakcję i radość, gra w orkiestrze natomiast, dostarcza ciągłą dawkę artystycznych przeżyć.


Joanna Augustyniak

Joanna Augustyniak prowadzi zajęcia Montessori w klasach 0-3. Pani Joanna posiada dyplom UAM z pedagogiki: specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori oraz kurs pierwszej pomocy, uczestniczyła w warsztatach metodycznych Aktywne słuchanie muzyki metoda Batii Strauss.


Damian Rzepecki 1 DAN prowadzi zajęcia aikido w grupach 4-6 i 7.


       Kacper Wesołowski prowadzi zajęcia z matematyki w grupach 4-6


      Urszula Górska jest oligofrenopedagogiem w grupach 4-6


Karolina Gross jest neurologopedą, prowadzi zajęcia indywidualne, które polegają na kształtowaniu prawidłowej wymowy dziecka. Pani Karolina zdobyła dyplom magisterski na kierunku pedagogika, ukończyła studia podyplomowe z logopedii – jest logopedą dyplomowanym, ukończyła warsztaty „Strategiczna metoda uprawiania realizacji fonemów”, „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – II stopień”, „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”, „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacje zachowań”.


Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska jest psychologiem. Pani Katarzyna posiada dyplom magistra psychologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień nauczyciela kontraktowego, ukończyła kurs „Drzewo – graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”. Uczestniczyła w szkoleniu m.in. „Metody pracy z dziećmi i rodzinami”.


Jarosław Świtoń – dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 


'