Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Kadra

Chcemy, aby w Naszej Szkole dzieci były dobrze wyedukowane, ale równie ważne jest dla nas to, aby były po prostu szczęśliwe. Dlatego dbamy, aby Szkołę tworzyli ludzie, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, a przede wszystkim, aby kochali dzieci.

Rolą nauczycieli jest stwarzanie odpowiednich warunków do wzrastania. Nauczyciel jest przede wszystkim obserwatorem, reżyserem, który układa plan pracy, przystosowuje materiały pod dziecko, następnie obserwuje z boku i udziela wskazówek. Nauczyciel jest przewodnikiem w poznawaniu życia we wszystkich jego aspektach, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach. W tradycyjnych szkołach podstawowych model ten wygląda zupełnie odwrotnie.

Maria Montessori określa nauczyciela jako „pomocnika dziecka” w jego uczeniu się, gdyż tylko schodząc na drugi plan, daje on możliwość wyzwolenia się dziecięcej energii. Wychowawca powinien być pośrednikiem miedzy materiałem dydaktycznym, a dzieckiem, zrezygnować z funkcji wykładowcy, a przyjąć rolę pomocnika i obserwatora. W trakcie pracy z pomocami rozwojowymi powinien mówić jak najmniej, bo to nie jego wyjaśnienia są istotne, lecz dziecięca ciekawość i dociekliwość. Dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które już zajęło się konkretną pracą, nie powinien przeszkadzać. Ten czas może przeznaczyć na wnikliwą obserwację i zanotowania postępów dziecka w nauce w tzw. „dzienniczku osiągnięć”.


Jarosław Świtoń – dyrektor szkoły

Joanna Augustyniak – wicedyrektor

Anna Karpińska – wicedyrektor, koordynator ED


Marta Szabrańska – wychowawca kl. 0-3 a

Anna Meller – wychowawca kl. 0-3 b, pedagog specjalny

Daria Pilarska – wychowawca kl. 0-3 c

Joanna Augustyniak – wychowawca kl. 0-3 e

Urszula Górska – oligofrenopedagog / wychowawca klasy 0-3 f

Joanna Nowakowska – nauczyciel kl. 0-3 c

Mirella Lewandowska – nauczyciel w klasie 0-3 a

Radosława Słomińska – edukacja wczesnoszkolna kl. 0-3 b

Taraszkiewicz Weronika – edukacja wczesnoszkolna kl. 0-3 f

Kinga Krajewska – język angielski 0-3 a i b

Julia Zabrocka – język angielski

Alina Sianowska – język niemiecki kl. 7-8 a

Marcin Pawlak – wf

Adam Świtoń – gimnastyka korekcyjna

Olga Sawościanik – przyroda

Marcin Kończewski –  język polski 4-6, wychowawca kl. 4 a

Kacper Wesołowski – matematyka, wychowawca kl. 5 a

Maurycy Kustra – historia, wychowawca

Roksana Golas – pedagog specjalny w klasach 4-6 b

Maria Plenzner – katechetka w szkole na ul. Starołęckiej

Anna Jurkiewicz – język angielski w szkole na ul. Starołęckiej

Kinga Dąbrowska – wychowawca kl. 0-3 d

Diana Kardasz – wychowawca kl. 0-3 d

Dariusz Budkiewicz – wychowawca kl. 4 b

Klara Frankowska – wychowawca kl. 5 b, język polski

Anna Jurkiewicz – wychowawca kl. 6 b

Julia Dubiecka – język angielski, wychowawczyni kl. 6 a

Emilia Grzęda – biologia, sensoLab /wychowawca klasy 9

Piotr Tokarski – matematyka 7-8

Zuzanna Czechowska – język polski w klasach 7-8 a

Alicja Curtis – język angielski 7-8 a

Anna Dykczak – język angielski kl. 0-3 f

Sebastian Prentki – chemia

Piotr Pustkowiak – fizyka

Kornelia Sydor – geografia

Rafał Ciećwierz – informatyka, robotyka

Maciej Kostrubiec – informatyka

Magdalena Morawska – katecheza

Stanisław Wróblewski – etyka

Aleksandra Piernikowska – plastyka

Agnieszka Kula – plastyka

Nikola Gajewska – plastyka

Grzegorz Chołuj – zajęcia teatralne

Kajetan Drzymała – muzyka

Aurelia Rosińska – język hiszpański

Mikołaj Kowalski – język hiszpański, karate

Marta Solczyńska – taniec nowoczesny

Anna Ranoszek – karate w szkole na ul. Starołęckiej

Karol Stróżyk – gitara, szachy

Karolina Gross – logopeda, neurologopeda

Adrianna Chabraszewska – logopeda

Danuta Perkiewicz– pedagog specjalny

Katarzyna Wawrzyniak – pedagog specjalny

Aleksandra Łysiak – pedagog specjalny

Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska – psycholog terapeuta

Mateusz Moroń – psycholog

Sylwia Napierała, Karolina Szpek, Piotr Ratajczyk, Khyungnag Zodpa, Karol Stróżyk, Adrianna Chabraszewska – świetlica


'