Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Kadra

Chcemy, aby w Naszej Szkole dzieci były dobrze wyedukowane, ale równie ważne jest dla nas to, aby były po prostu szczęśliwe. Dlatego dbamy, aby Szkołę tworzyli ludzie, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, a przede wszystkim, aby kochali dzieci.

Rolą nauczycieli jest stwarzanie odpowiednich warunków do wzrastania. Nauczyciel jest przede wszystkim obserwatorem, reżyserem, który układa plan pracy, przystosowuje materiały pod dziecko, następnie obserwuje z boku i udziela wskazówek. Nauczyciel jest przewodnikiem w poznawaniu życia we wszystkich jego aspektach, który nie ocenia, ale wspiera ucznia w jego wysiłkach. W tradycyjnych szkołach podstawowych model ten wygląda zupełnie odwrotnie.

Maria Montessori określa nauczyciela jako „pomocnika dziecka” w jego uczeniu się, gdyż tylko schodząc na drugi plan, daje on możliwość wyzwolenia się dziecięcej energii. Wychowawca powinien być pośrednikiem miedzy materiałem dydaktycznym, a dzieckiem, zrezygnować z funkcji wykładowcy, a przyjąć rolę pomocnika i obserwatora. W trakcie pracy z pomocami rozwojowymi powinien mówić jak najmniej, bo to nie jego wyjaśnienia są istotne, lecz dziecięca ciekawość i dociekliwość. Dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które już zajęło się konkretną pracą, nie powinien przeszkadzać. Ten czas może przeznaczyć na wnikliwą obserwację i zanotowania postępów dziecka w nauce w tzw. „dzienniczku osiągnięć”.


 


Małgorzata Sadowska uczy muzyki oraz gry na pianinie. Pani Małgorzata jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu (klasa fortepianu) oraz Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (Edukacja muzyczna – szkolna; Prowadzenie zespołów muzycznych). Jest nauczycielem rytmiki w żłobkach i przedszkolach, a także muzyki w szkole podstawowej. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego.


Małgorzata Gonera prowadzi zajęcia świetlicowe, a już wkrótce również zajęcia muzyczne. Skrzypce od najmłodszych lat były nieodłączną częścią życia pani Małgorzaty. Wieloletnią naukę zwieńczyły studia na Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu i uzyskany tytuł magistra sztuki w specjalności skrzypce. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w dwóch kierunkach: Orkiestrowym – pracując w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, i pedagogicznym – ucząc w PPSM I stopnia w Nowym Tomyślu. Współpraca z dziećmi daje pani Małgosi ogromną satysfakcję i radość, gra w orkiestrze natomiast, dostarcza ciągłą dawkę artystycznych przeżyć.


Radosława Słomińska prowadzi zajęcia Montessori w klasie 0-3 b


Katarzyna Ciupa prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości


Damian Rzepecki 1 DAN prowadzi zajęcia aikido w grupach 4-6 i 7.


Kacper Wesołowski prowadzi zajęcia z matematyki w grupach 4-6


Hanna Kieryk prowadzi zajęcia z dziennikarstwa


Piotr Witoń prowadzi zajęcia teatralne


Joanna Sworek prowadzi zajęcia na basenie z klasą 7


Urszula Górska jest oligofrenopedagogiem w grupach 4-6


Karolina Gross jest neurologopedą, prowadzi zajęcia indywidualne, które polegają na kształtowaniu prawidłowej wymowy dziecka. Pani Karolina zdobyła dyplom magisterski na kierunku pedagogika, ukończyła studia podyplomowe z logopedii – jest logopedą dyplomowanym, ukończyła warsztaty „Strategiczna metoda uprawiania realizacji fonemów”, „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”, „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – II stopień”, „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne”, „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacje zachowań”.


Katarzyna Dobrzyńska-Urbańska jest psychologiem. Pani Katarzyna posiada dyplom magistra psychologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień nauczyciela kontraktowego, ukończyła kurs „Drzewo – graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha”. Uczestniczyła w szkoleniu m.in. „Metody pracy z dziećmi i rodzinami”.


'