Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Lista fakultetów

Regulamin fakultetów w roku szkolnym 2019/2020

 1. Zajęcia fakultatywne będą odbywać się zgodnie z opracowanym przez szkołę planem.
 2. Zajęcia rozpoczynają się od 30 września 2019 r., z wyłączeniem gimnastyki korekcyjnej.
 3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozpoczną się po przeprowadzeniu badań wad postawy.
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną, tylko w wyznaczonym przez szkołę terminie, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza / aplikacji.
 5. O przyjęciu na zajęcia do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Harmonogram zajęć z nauki gry na pianinie ustalany jest indywidualnie z rodzicami zgłoszonych uczniów.
 7. Rezygnacja z zajęć jest możliwa wyłącznie z końcem danego miesiąca. Rezygnację należy zgłosić w sekretariacie szkoły, drogą mailową na adres: sekretariat@eduharmonia.pl, najpóźniej w ostatni czwartek miesiąca.
 8. Zajęcia fakultatywne dzielą się na fakultety główne i dodatkowe.
 9. Do fakultetów głównych należą: religia/etyka, gimnastyka korekcyjna, szachy, plastykakarate, judoaikidotaniec nowoczesny, robotykaprogramowanie w Scratch’u (dla początkujących i zaawansowanych).
 10. Do fakultetów dodatkowych należą: SensoLab (Laboratorium Nauki i Zabawy SUPEŁ), Klub Małego Reportera (dziennikarstwo), język hiszpański, nauka gry na pianinie, Utubersi
 11. W ramach czesnego opłaconych jest do pięciu fakultetów głównych (wymienionych w pkt. 9 regulaminu).
 12. Koszt zajęć, których nie pokrywa czesne określa poniższa tabela.
 13. Płatności za udział dziecka w zajęciach fakultatywnych w danym miesiącu należy dokonać do 5-tego następnego miesiąca.
 14. Różne placówki (ul. R. Strzałkowskiego, ul. Starołęcka, Suchy Las) oferują różne fakultety, co jest podyktowane dostępnością osób prowadzących oraz możliwościami dojazdu.

 

 

 

Zespoły muzyczne

 

 

 

'