Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Gra na gitarze

Instruktor: Piotr Sarna

'