Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Język francuski

Zajęcia z języka francuskiego dla dzieci

Znajomość języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa polskiej młodzieży w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Dzięki zajęciom z ww języków dzieci mają możliwość zapoznać się z nowym językiem oraz opanować umiejętności, niezbędne dla skutecznej komunikacji w języku obcym.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Każde zajęcia są realizowane według metody komunikatywnego nauczania i przewidują zróżnicowane ćwiczenia dla rozwoju czterech głównych umiejętności: mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie mowy na słuch. A także gry i ćwiczenia dla opanowania słownictwa i struktur gramatycznych, niezbędnych dla posługiwania się językiem francuskim w życiu codziennym. Ćwiczenia i formy zajęć dobierane są według
indywidualnych możliwości każdego ucznia oraz jego pola zainteresowań w celu przeprowadzenia procesu uczenia się w sposób najbardziej naturalny dla dziecka.

Nauczyciel: Julia Dubiecka
Języki obce zawsze były pasją mojego życia. Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalności edukacja elementarna i kształcenie podstawowe oraz studiów magisterskich. Pracowałam jako wykładowca języków obcych w Akademii Pedagogicznej na Ukrainie, a także jako tłumacz w Zarządzie Państwowej Straży Pożarnej. Posiadam certyfikat międzynarodowy DELF. Swoją znajomość języków obcych rozwijam drogą komunikacji z rodzimymi użytkownikami z Kanady oraz współpracy z nauczycielami języków obcych, pochodzącymi z różnych krajów.

'