Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Religia i etyka

Instruktor: Justyna Bartoszyńska

'