Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Szachy

Instruktor: Marek Simon

Szachy w „Harmonia” Prywatna Szkoła Podstawowa Montessori

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” to słynne w środowisku szachowym słowa wypowiedziane w XIX wieku przez nieformalnego mistrza świata Paula Murphy’ego. Te słowa stają się coraz bardziej aktualne w XXI wieku, kiedy to szachy przechodzą renesans w Polsce i na świecie. Najnowsze badania naukowe wskazują na to, iż gra w szachy wpływa na rozwój: zdolności metapoznawczych (Kazemi i in. 2012), pamięci wzrokowej (Modzelan 2002), zdolności przywódczych (Hunt i Cangemi 2014), umiejętności matematycznych u dzieci zdrowych (Kazemi i in. 2012) i z problemami uczenia się (Scholz i in. 2008). Dodatkowo szachy wpływają na polepszenie koncentracji (Nour EL-Daou i El-Shamieh 2015), poprawę osiągnięć dydaktycznych oraz wzrost poziomu logicznego myślenia (Modzelan 2002). Osobiście dostrzegam jeszcze więcej atutów gry w szachy, takich jak nauka radzenia sobie ze stresem, rozwój postawy fair-play czy też kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażkami. Podczas zajęć dzieci poznają dokładnie zasady gry w szachy, będą dużo grały między sobą oraz zostaną zaznajomione z podstawowymi zagadnieniami dot. taktyki oraz strategii szachowej. Głównym celem zajęć nie jest wytrenowanie przyszłych mistrzów, lecz wspomożenie ogólnego rozwoju dziecka we wszystkich wyżej wymienionych kategoriach. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dzieci które co dopiero zaczynają przygodę z szachami oraz te które tę przygodę kontynuują. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-12 osobowych. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję w roku szkolnym 2017/2018 podzielić się swoją życiową pasją z uczniami ze szkoły Harmonia.

Niech gra się rozpocznie!

Bibliografia:

Hunt, Samuel i Joseph Cangemi. 2014. „Want to improve your leadership skills? Play Chess!” [Chcesz poprawić swoje zdolności przywódcze? Graj w szachy!], Education 3: 359-368.

Kazemi, Farhad, Mozafar Yektayar i Ali Mohammadi Bolban Abad. 2012. „Investigation of the impact of chess play on developing meta-cognitive ability and math problem-solving power of students at different levels of education” [Badanie wpływu gry w szachy na rozwijanie zdolności metapoznawczych oraz umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych u uczniów na różnych etapach edukacyjnych], Procedia – Social and Behavioral Sciences 32: 372–379.

Modzelan, Andrzej. 2002. Osiągnięcia szkolne uczniów objętych programem nauki gry w szachy w trzech pierwszych latach nauczania w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim. [Nieopublikowana praca magisterska, Uniwersytet Szczeciński].

Nour EL-Daou, Badrie Mohammad i Sara Ibrahim El-Shamieh. 2015. „The effect of playing chess on the concentration of ADHD students in the 2nd cycle” [Wpływ gry w szachy na koncentrację uczniów z ADHD na drugim etapie edukacyjnym], Procedia – Social and Behavioral Sciences 192: 638-643.

Scholz, Markus, Harald Niesch, Olaf Steffen, Baerbel Ernst, Markus Loeffler, Evelin Witruk i Hans Schwarz. 2008. „Impact of chess training on mathematics performance and concentration ability of children with learning disabilities” [Wpływ szkolenia szachowego na wyniki matematyczne i zdolność koncentracji u dzieci z trudnościami w uczeniu się], International Journal of Special Education 23, 3: 138-148.

'