Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Plan dnia

Plan lekcji 2016 Harmonia

Praca własna

Każdy uczeń z pomocą nauczyciela przygotowuje swój indywidualny plan pracy, który pozwoli mu zarządzać własnym czasem. Zrozumiały dla dziecka plan będzie pomagał mu w podjęciu decyzji czym zająć się w danej chwili oraz ocenić na jakim etapie pracy się znajduje. Oprócz tego każde dziecko prowadzi tzw. karty pracy, a nauczyciele karty osiągnięć ucznia, w których odnotowują bieżące postępy podopiecznych.

Grupy fakultatywne

Podczas zajęć poobiednich dzieci dzielone są na tzw. grupy fakultatywne. Każde dziecko uczestniczy w zajęciach wszystkich grup, ale to ono wspólnie z rodzicami podejmuje na początku roku szkolnego decyzję, na który typ zajęć w ramach działań grupy będzie uczęszczało.

Grupy fakultatywne:

 1. zajęcia sportowe: 1 lekcja w.f. obowiązkowa dla wszystkich i do wyboru:
  1. basen,
  2.  aikido,
  3. gimnastyka korekcyjna,
   3 godziny lekcyjne tygodniowo
 2. zajęcia językowe do wyboru:
  1. język niemiecki,
  2. język hiszpański,
  3. język rosyjski,
   2 godziny lekcyjne tygodniowo
 3. zajęcia muzyczne do wyboru:
  1. śpiew,
  2. gra na flecie,
  3. gra na gitarze
   3 godziny lekcyjne tygodniowo
 4. zajęcia artystyczne do wyboru:
  1. taniec,
  2. teatr,
  3. rysunek,
   3 godziny lekcyjne tygodniowo
 5. zajęcia techniczne do wyboru:
  1. robotyka i informatyka,
  2. robótki ręczne,
   2 godziny lekcyjne tygodniowo
 6. do wyboru:
  1. religia,
  2. etyka,
   2 godziny lekcyjne tygodniowo

Uwaga:

Wszystkie potrzebne do zajęć materiały, karty pracy, ćwiczenia przygotowują nauczyciele.


'