Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

System oceniania

Korzyści płynące z oceny opisowej

Podążając za myślą pedagogiczną Marii Montessori pragniemy dać naszym wychowankom możliwość harmonijnego rozwoju, oraz wzbudzić w nich zamiłowanie do nauki. Uważamy, że dziecko z wyrobionym poczuciem własnej wartości, to jednocześnie człowiek otwarty na ludzi i świat. Aby nasz cel osiągnąć, dajemy dzieciom wolność i przestrzeń do działania. Każdy uczeń kroczy tu własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.

Obowiązująca w klasach 0 – 3 ocena opisowa pomaga w osiągnięciu założonych celów, ponieważ oprócz tego, że daje obraz stopnia zaawansowania dzieci w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań, uwzględnia indywidualny poziom opanowania wiedzy i umiejętności. Dodatkowo nie stwarza pola do rywalizacji, co jest szczególnie ważne w szkole, która pragnie rozwijać umiejętności pracy w zespole i uczyć wzajemnego szacunku dzięki tworzeniu więzi między dziećmi, które uczą się wzajemnie – jedni pomagając młodszym czy niepełnosprawnym, inni, tę pomoc przyjmując.

Od przyszłego roku szkolnego w naszych klasach IV-VI planujemy wprowadzić oceny opisowe (zgodnie z nowelizacją z 2015 r. ustawy o systemie oświaty). Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci nie będą miały wrażenia ciągłej rywalizacji z innymi uczniami, a nasi nauczyciele będą w stanie lepiej przekazać rodzicom sytuację dziecka.


'