Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

27 kwietnia 2020

Ósmoklasiści

Zbliża się czas decyzji dotyczący wyboru szkoły ponadpodstawowej spośród liceów, techników i szkół branżowych.

Specjalnie dla Was, drodzy uczniowie, stworzyliśmy krótki poradnik rekrutacyjny.

Nabory w 2020 roku

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach, a także przesunięciem terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące harmonogramu rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kalkulator punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Lista wszystkich szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce

Formularz rekrutacyjny do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Romka Strzałkowskiego

Lista szkół ponadpodstawowych, w których są jeszcze
wolne miejsca

'