Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

26 lutego 2018

Tygodniowy rozkład zajęć w klasach 0-III

Zajęcia obowiązkowe prowadzone metodą Montessori trwają od 8:30 do 14:30.
Zajęcia z języka angielskiego, informatyki, plastyki i muzyki prowadzone są w grupach około 9-osobowych i trwają po 45 minut dla każdej grupy.

Comments

comments

'