Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

28 marca 2019

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Klasy ósme wzięły udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Część uczniów nie wie jeszcze jakie szkoły chciałaby wybrać, ani w jakim zawodzie się kształcić, dlatego te osoby powinny przedyskutować z rodzicami kierunki dalszej edukacji. Pomocne mogą okazać się testy takie jak ten: test inteligencji wielorakiej – link.

 

W trakcie rekrutacji, w każdej ze szkół średnich weryfikuje się uczniów na podstawie sumy punktów uzyskanych ze świadectwa oraz egzaminu ósmoklasisty.

¹ – Za ocenę celującą z danego przedmiotu na świadectwie jest 18 punktów,
– za ocenę bardzo dobrą 17 pkt.,
– za dobrą 14 pkt.,
– dostateczną 8 pkt.,
– dopuszczalną 2 punkty.

 

W tym roku każdy ósmoklasista może wybrać maksymalnie 9 szkół średnich w Poznaniu (i nieograniczoną liczbę oddziałów/klas w tych szkołach) oraz nieograniczoną liczbę szkół w powiecie poznańskim, które znajdują się w naborze elektronicznym nabor.pcss.pl  Im więcej szkół uczeń wybierze, tym większą będzie mieć szansę na przyjęcie do którejkolwiek z nich. Bardzo istotna jest również kolejność wyboru szkoły. Mimo, że nabór wniosków zacznie się w maju, proponujemy już teraz wytypować kilka szkół, do których należy się udać na „Drzwi Otwarte” i sprawdzić warunki rekrutacji.

Szkoły prywatne, artystyczne i inne nieprowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzą własne nabory, o czym informują na swoich stronach internetowych – lista tych szkół – link. Warto zapoznać się z ich ofertą i sprawdzić, czy w danej szkole nie będzie przeprowadzany dodatkowy test z języka obcego, sprawnościowy lub inny.

Natomiast część techników i szkół branżowych z terenu aglomeracji poznańskiej zamieściła swoją ofertę edukacyjną pod linkiem: 

http://www.cdzdm.pl/PL-H147/

 

Do pobrania:

Zasady rekrutacji ustalone dla szkół prowadzonych przez Miasto Poznań – link oraz Powiat Poznański – link.

Tabelka rankingu osobistego -link – pomoże w dokonaniu wyboru szkoły.

Zestawienie progów punktowych w szkołach średnich w ubiegłym roku: link do zestawień punktowych na podstawie którego można wypełnić tabelkę rankingu osobistego.

 

 

Najważniejsze terminy, o których należy pamiętać to:

13 – 31 maja 2019 r. – w tym czasie należy dokonać wyboru szkół ponadpodstawowych na stronie nabor.pcss.pl. Formularz elektroniczny  należy wtedy wypełnić (wybierając szkoły i oddziały), wygenerować oraz wydrukować. Podpisany przez ucznia oraz rodzica formularz należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do końca maja. Szkoły, które nie występują w naborze elektronicznym przyjmują zgłoszenia wydrukowane z ich stron www, wśród nich jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego, do którego można składać formularz wydrukowany ze strony www.wci.pl już teraz

do 25 czerwca – należy dostarczyć kopię świadectwa klasy ósmej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru oraz do każdej ze szkół niewystępującej w naborze elektronicznym, do której złożony został kwestionariusz rekrutacyjny

16 lipca 2019 r. godz. 10.00 – tego dnia wszystkie szkoły ponadpodstawowe wywieszą listy uczniów zakwalifikowanych, informacja ta pojawi się również na stronach nabor.pcss.pl

do 24 lipca należy dostarczyć oryginał świadectwa do ostatecznie wybranej szkoły spośród placówek, na których liście jest uczeń

25 lipca we wszystkich szkołach ponadpodstawowych zostanie wywieszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

do 30 lipca przyjmowanie wniosków do szkół, które będą prowadzić nabór uzupełniający

30 sierpnia 2019 o godz. 13.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym.

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

'