Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Formularz zgłoszeniowy

Karta zgłoszenia dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej Montessori HARMONIA

Prosimy wypełnić wszystkie pola.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia (RRRR-MM-DD)

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Klasa (proszę wybrać klasę)

Rok szkolny

Edukacja domowa:
 tak nie

Profil (proszę wybrać profil)

Imiona rodziców dziecka

Imię mamy

Imię taty

Nazwisko mamy

Nazwisko taty

Adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina dzielnica)

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, gmina dzielnica)

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów)

Telefon kontaktowy do mamy dziecka

Telefon kontaktowy do taty dziecka

Nazwa i adres szkoły obwodowej (do której powinno uczęszczać dziecko ze względu na adres zameldowania)

Adres email

Czy dziecko ma rodzeństwo?
 tak nie

Jeśli tak, to w jakim wieku?

Czy znają Państwo edukację Montessori?
 tak nie

Jeśli tak, to skąd?

Jaki jest powód zapisania dziecka do HARMONII Prywatnej Szkoły Podstawowej Montessori?

Jak Państwo dowiedzieli się o naszej szkole?
 Znajomi Targi Edukacyjne Facebook Strona WWW Baner Ulotka

Jaką aktywność Państwa dziecko lubi najbardziej? (zaznacz 1 lub kilka wariantów)
 Plastyka Sport Muzyka Szachy Taniec

Inne zainteresowania dziecka (wpisz swój wariant)

Jakie aspekty rozwoju dziecka są dla Państwa szczególnie ważne?

Czy dziecko jest zakwalifikowane do kształcenia specjalnego?
 tak nie

Jeśli tak, proszę podać z jakiego powodu?

Dodatkowe istotne informacje o dziecku

Jakie są Państwa oczekiwania wobec szkoły?

Wyrażam zgodę na zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych naszych i naszego dziecka do celów związanych z przyjęciem i edukacją w "HARMONII" Prywatnej Szkole Podstawowej Montessori , zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Wyrażam zgodę na przysyłanie mi wiadomości informacyjnych dotyczących naszej szkoły lub wiadomości promocyjnych drogą mailową

'