Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy następujące opłaty w klasach Montessori:

  • wpisowe – 1500 zł – bezzwrotne, płatne jednorazowo na cały okres kształcenia
  • czesne miesięczne – 900 zł – płatne 12 miesięcy w roku
  • wyprawka plastyczna – 200 zł – płatna jednorazowo na rok szkolny

 

W klasie językowo-informatycznej:

  • Wpisowe jednorazowo 500 zł
  • czesne 730 zł.
'