Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 przewidujemy następujące opłaty:

  • wpisowe – 1500 zł – bezzwrotne, płatne jednorazowo na cały okres kształcenia
  • czesne miesięczne – 800 zł – płatne 12 miesięcy w roku
  • wyprawka plastyczna – 200 zł – płatna jednorazowo na rok szkolny
'