Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Opłaty

Opłaty od roku szkolnego 2020/2021 dla nowych uczniów

  • wpisowe – 1500 zł – bezzwrotne, płatne jednorazowo na cały okres kształcenia
  • czesne miesięczne – 1.200 zł – płatne 12 miesięcy w roku
  • wyprawka plastyczna – 200 zł – płatna jednorazowo na rok szkolny

 

RABATY

  1. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – 10 % zniżki przy opłacie wpisowej
  2. Przy płatności czesnego za rok z góry – 10 % zniżki
  3. Dla rodzeństwa uczęszczającego do naszych szkół:
  • drugie dziecko 10 % zniżki
  • trzecie dziecko 20 % zniżki
  • każde kolejne 50% zniżki

Promocje 2 i 3 nie sumują się.

'