Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Promocje

  1. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – 10 % zniżki przy opłacie wpisowej
  2. Przy płatności czesnego za rok z góry – 10 % zniżki
  3. Dla rodzeństwa uczęszczającego do naszych szkół:
  • drugie dziecko 10 % zniżki
  • trzecie dziecko 20 % zniżki
  • każde kolejne 50% zniżki

Promocje 2 i 3 nie sumują się.

Nasze placówki

'