Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

17 sierpnia 2016

Libratus

Dzięki współpracy z Libratusem zyskaliśmy uczniów w szesnastu krajach, którzy z wielkim entuzjazmem i świetnymi wynikami zdają egzaminy w naszej szkole.

'