Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

18 sierpnia 2019

Rekrutacja

Przyjmujemy uczniów do klas 0-3 w Suchym Lesie i Poznaniu-Jeżycach oraz do klas 0-6 w Poznaniu-Starołęce. Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

'