Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Ubezpieczenie NNW naszych pociech

UBEZPIECZENIE NNW

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW. Wysokość składki wynosi 51,00 zł.
Ubezpieczenie opiewa na kwotę 18 000,00 zł – szczegóły w linku

Szczegółowe warunki ubezpieczenia 
oraz
opis procedury zgłaszania szkody znajdują się w załączonych linkach.

Wpłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie do 20 września.

Konto:
Prywatna Szkoła Podstawowa HARMONIA
30 1610 1133 2018 0140 5499 0001

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Colonnade Insurance S.A.

Zgłoszenie szkody – druk w linku

'