W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW.

Wysokość składki wynosi 48,00 zł.

Ubezpieczenie opiewa na kwotę 25 000,00 zł.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w załączniku.

Wpłatę można uiścić przelewem, na rachunek bankowy szkoły, w terminie do 30 września.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE.