Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Wyżywienie

Uczniowie wszystkich szkół HARMONIA: na ul. Strzałkowskiego i Starołęckiej w Poznaniu oraz w Suchym Lesie mogą zamawiać obiady.

Zarówno zamawianie jak i opłata za obiady odbywa się poprzez stronę firmy cateringowej. Poniżej znajdują się pliki z instrukcją rejestracji i zamawiania obiadów. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zarejestrowanie dziecka do jego klasy, a przy zamówieniu upewnić się, że koszyk został zakupiony.


Stołówka Kiekrz – link


Instrukcja zamawiania obiadów

1. Usługę cateringową można zakupić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie

strona główna

, w którym należy podać dane rejestrowe (imię i nazwisko) osoby dorosłej (Rodzica-opiekuna prawnego), ustalając hasło do serwisu oraz podanie aktualnego adresu mailowego lub numeru telefonu, na który przyjdzie kod pozwalający na aktywację indywidualnego konta do zamówień.

Po wpisaniu podanego kodu nastąpi aktywacja usługi w serwisie, do której należy się zalogować przy pomocy ustalonego wcześniej hasła. Następnie należy zarejestrować dziecko, podając imię i nazwisko, wybierając placówkę do której uczęszcza, klasę oraz rodzaj diety. Proszę się upewnić, że dziecko dopisane jest do swojej klasy.

2. Zamówienia i rezygnacje z posiłków możliwe są każdego dnia do godziny 08:00. Po tej godzinie wszelkie zgłoszenia nie będą akceptowane.

3. Nie ma możliwości dokonywania zamówień poza systemem internetowym.

4. Zamówień na kolejny miesiąc można dokonywać po 25 dniu każdego miesiąca.

5. Menu na cały miesiąc jest dostępne w systemie.

6. Szczegółowy cennik dostępny jest po zalogowaniu się do systemu.

'