Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Zajęcia w klasach

 


Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej

Pozostałe zajęcia w klasach

'