Pierwsza szkoła podstawowa Montessori w Poznaniu

Edukacja w harmonii

Klasa Montessori

Klasa montessori

Co to za klasa?
Coraz większe zainteresowanie pedagogiką Montessori skłoniło nas do otwarcia drugiej już grupy montessoriańskiej. Funkcjonowanie tej klasy opiera się na założeniach pedagogiki Montessori. Uczniowie w różnym wieku (5-10) są połączeni w jedną grupę i wykorzystując pomoce montessori realizują podstawę programową. Pedagogika Montessori wyróżnia się m.in. tym, że dzieci uczą się we własnym tempie poprzez podejmowanie aktywności, nie są oceniane (choć ich wiedza jest oczywiście weryfikowana) i nie uczestniczą w zajęciach jako słuchacze, a jako aktywni „działacze” wykorzystujący wybrane narzędzia nauki.

Dla kogo?
W tej klasie świetnie radzi sobie większość dzieci (również te mające trudności z koncentracją bądź z wybranymi zagadnieniami), a nauka często wydaje się być zabawą, przez co uczniowie są chętni do ciągłego rozwijania umiejętności.
Więcej informacji na temat pedagogiki Montessori znajduje się w zakładce „O nas”.


'